ชื่นชมถิ่นคนดี กะหล่ำปลีและอ้อยหวาน ลำธารห้วยสายบาตร เห็ดธรรมชาติป่าโคกข่าว กราบเจ้าหลวงปู่หิน


 
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอชื่นชม
อักษรโรมัน Amphoe Chuen Chom
จังหวัด มหาสารคาม
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4413
รหัสไปรษณีย์ 44160
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 113.0 ตร.กม.
ประชากร 24,954 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 220.83 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอชื่นชม เลขที่ 247
หมู่ที่ 3 ถนนเชียงยืน-คำใหญ่ ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 44160
พิกัด 16°31′53″N 103°10′18″E
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4375 1194
หมายเลขโทรสาร 0 4375 1194

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย


มืองมหาสารคาม
กันทรวิชัย
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
พยัคฆภูมิพิสัย
บรบือ
นาเชือก
วาปีปทุม
นาดูน
ยางสีสุราช
แกดำ
กุดรัง

 

 

 

 

 

 

 
" โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีฯ "

วันที่ 15 กันยายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม 
จัดประชุมสัมมนาโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
โดยมีนายพสธร คณาดี เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
เป็นประธานเปิดการปประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชื่นชม
มีคณะกรรมการโครงการ 9101ฯ และตัวแทนกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
เข้าร่วมประชุม 150 คน.

...........................................................................................................

สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม
ดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ
วันที่ 24 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม  จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/9 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านนาฝาย ม.5 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โดยฝึกอบรม เรื่อง
“การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม”โดยวิทยากรจากสำนักงานชลประทาน
จังหวัดมหาสารคาม...............................................................................................................

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นายสัตว์แพทย์ ธนิต  เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมการจัดฝึกอบรมเกษตรกร
ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
บ้านนาฝาย ม.5 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม
และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอชื่นชมให้การต้อนรับ


..................................................................................................................

นายอำเภอชื่นชม เยี่ยมชมการฝึกอบรม
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ

วันที่ 8 มีนาคม 2559 นายเมธี  กาญจนสุนทร นายอำเภอชื่นชม
ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมการจัดฝึกอบรมเกษตรกร
ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/9และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านนาฝาย
ม.5 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ


.................................................................................................................


1. ชื่นชม (Chuen Chom) 11 หมู่บ้าน
2. กุดปลาดุก (Kut Pla Duk) 15 หมู่บ้าน
3. เหล่าดอกไม้ (Lao Dok Mai) 11 หมู่บ้าน
4. หนองกุง (Nong Kung) 10 หมู่บ้าน

 

  


 
Copyright 2015 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม
ถนนเชียงยืน-คำใหญ่ ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 44160 e-mail : chaunchom13@gmail.com